หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะ ซึ่งวันนี้ดิฉันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 มาบอกกล่าว ให้ทราบกัน ดังนี้
จากการที่ ก.ค.ศ.มีมติให้มีการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ปรากฏว่าส่วนราชการได้เสนอ คำขอเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งยื่นขอรับการประเมินรางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 460 ราย และประเภทผลงานเทียบเคียงผลงานระดับชาติจำนวน 1,325 ราย รวมทั้งสิ้น 1,785 ราย แยกเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,672 ราย (ชำนาญการพิเศษ 366 ราย เชี่ยวชาญ 1,306 ราย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 44 ราย (ชำนาญการพิเศษ 13 ราย เชี่ยวชาญ 31 ราย) สังกัดสำนักงาน กศน. 69 ราย (ชำนาญการพิเศษ 5 ราย เชี่ยวชาญ 64 ราย) และนอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ ยังได้เสนอรางวัลให้ ก.ค.ศ. รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปใหม่อีกจำนวน 187 รางวัล ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้การรับรอง เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 79 รางวัล จากที่เคยรับรองมาแล้ว 66 รางวัล เมื่อปี พ.ศ.2554 (รวม ก.ค.ศ.ให้การรับรองแล้ว จำนวน 145 รางวัล)
สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เสนอ ขอรับการประเมินและเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯพิจารณา แล้ว จำนวน 311 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวน 1,474 ราย ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปดูรายชื่อ รางวัลที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง และรายชื่อผู้ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณ สมบัติได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.otepc.go.th หากต้อง การคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ คุณสมบัติดังกล่าวก็สามารถทำได้ เพื่อให้การประเมินโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกคน หลังจากพ้นกำหนดการตรวจสอบและคัดค้าน กรรมการจะได้ไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงต่อไป
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่พบรายชื่อประกาศในเว็บไซต์ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ สำหรับส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ