หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ก.ค.ศ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

ก.ค.ศ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

สวัสดีค่ะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันเช่นเคยในคอลัมน์สถานี ก.ค.ศ. แห่งนี้ ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามาบอกกล่าวให้ได้ทราบความเคลื่อนไหวที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. ได้มี นโยบายในเรื่องต่างๆ ในวันนี้ดิฉันมีกิจกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. มาบอกกล่าวทุกท่านดังนี้ค่ะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงฤดูหนาวในปลายปี พ.ศ.2556 จนกระทั่งในเวลาขณะนี้ยังคงมีอุณหภูมิที่ต่ำอยู่มาก โดยมีการประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) รวม 42 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 7,103,070 ครัวเรือน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดกิจกรรม "เสมารวมใจต้านภัยหนาว" ขึ้น โดยมีการเปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันกระจายกำลังเข้า ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับการประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ว่ามีโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่หลายแห่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นำสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนมีนักเรียนจำนวน 130 คน โรงเรียนบ้านสรรค์เจริญ มีนักเรียนจำนวน 110 คน และโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ มีนักเรียนจำนวน 60 คน รวม 3 แห่ง 300 คน ในการนี้ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน สถานศึกษาสังกัด สอศ. โรงเรียนบดินทรเดชา สมุทรปราการ องค์การค้าของ สกสค. ตลอดจน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขต 2 และ สพม.37 ในการสนับสนุนเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน และทุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวในวันที่ 9-11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ถือเป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมแรกของปี พ.ศ.2557 ซึ่งในโอกาสต่อไป สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเช่นนี้ทุกปี
และจากคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง" สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความตระหนักดีว่า เด็กคือกำลังสำคัญของชาติ หากเราสร้างเด็กให้มีคุณภาพโดยการให้การศึกษาที่ดี ประเทศชาติจะพัฒนาสืบไป ในขณะเดียวกันผู้ที่มีความสำคัญที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเด็กคือ ครู ดังนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเป็นผู้สนับสนุนเสริมสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาครู เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป แล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ