หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)

สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันจะนำเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นที่สนใจกันอยู่ในขณะนี้ มาบอกกล่าวกันค่ะ
มีตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบ 50 ตำแหน่ง แบ่งเป็นตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 36 ตำแหน่ง และมัธยมศึกษาอีก 14 ตำแหน่ง ซึ่งผู้มีสิทธิต้องสมัครโดยตรงที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2557-2 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดสอบภาค ก และภาค ข วันที่ 21 มิถุนายน 2557 โดยผู้สอบต้องได้คะแนนในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค สำหรับการคัดเลือกได้แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกลุ่มทั่วไป ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะและดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4 หรือ 2) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หรือ 3) ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 4) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ 5) ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษา ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. หรือผู้ช่วย ผอ.สพท. หรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมและหรือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / เคยดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอำเภอ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหรือกิ่งอำเภอ / เคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม / เคยดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ ที่มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.3 หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 8 / ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพท.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาตามที่กล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า มีการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม แต่เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัด ในครั้งนี้จึงนำเสนอประสบการณ์การบริหารการประถมศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของกลุ่มทั่วไปก่อน สำหรับสัปดาห์หน้าดิฉันจะได้นำประสบการณ์การบริหารการมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของกลุ่มทั่วไปเช่นเดียวกัน มานำเสนอต่อไป แล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ