หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จบ)

เกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จบ)

สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยนะคะ ในสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้นำเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีความชัดเจน เหมาะสม พร้อมนำเสนอในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และกรณีของการคัดเลือกว่ามีการคัดเลือกใน 7 กรณี คือ 1)มีมติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนฯ 2)มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษฯ 3)ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แล้วไม่มีผู้สมัคร 4)ดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แล้วได้จำนวนคนไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่าง 5)ให้ไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฯ 6)การคัดเลือกจากครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 7)ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่นตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. และได้นำเสนอมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้ว 2 ประเด็น ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างและการสอบคัดเลือกมานำเสนอเป็นความต่อเนื่องกัน อีก 5 ประเด็น ดังนี้
1.ส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการคัดเลือก และการสอบแข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยให้กำหนดสัดส่วนปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากแต่ละส่วนราชการมีจำนวนตำแหน่งไม่เท่ากัน
2.ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้หลายแห่ง วันสอบจะเป็นวันเดียวกัน แต่ผู้สมัครสอบจะสอบได้เพียงแห่งเดียว
3.หลักสูตรการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือภาค ก. ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (พิจารณาจากประวัติ ผลงานและการสัมภาษณ์)

4.เกณฑ์การตัดสินยังคงเป็นไปตามเดิมคือ ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 บรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่างโดยไม่มีการขึ้นบัญชี
5.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้วจะต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาอื่น
สำนักงาน ก.ค.ศ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกที่จะมีขึ้น สำหรับการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 จะเริ่มเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ (17 มีนาคม 2557) ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ท่านใดมีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบอย่าลืมไปตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และรีบสมัครให้ทันตามกำหนด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารหลักฐานต้องครบถ้วนในวันไปสมัครสอบด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน  ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ