หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จบ)

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จบ)

สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยนะคะ ซึ่งในสัปดาห์นี้ ดิฉันจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการบริหารการมัธยมศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มทั่วไป มาให้ความรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้นำเสนอด้านการบริหารการประถมศึกษาค่ะ
ประสบการณ์ด้านการบริหารการมัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เดิม) และหรือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือจัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา/ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด/ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร/หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ/ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
นอกจากนี้ ก.ค.ศ.อนุมัติให้ผู้สมัครซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เดิม)/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร/ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการอำเภอ/ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ/ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.3 หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 8 มานับรวมเป็นประสบการณ์ในการบริหารการมัธยมศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการมัธยมศึกษาดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มประสบการณ์ แตกต่างจากกลุ่มทั่วไป กล่าวคือ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี /รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.4 /ผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี /ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหรือเคยรักษาราชการแทน หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี ในระยะเริ่มแรกที่มีการแยกเขตพื้นที่การศึกษา นอกนั้น ใช้คุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มทั่วไป รายละเอียดต่างๆ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th ขอให้ท่านตั้งใจและเตรียมพร้อมในการสอบในครั้งนี้ ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 27 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2557 นี้ ขอให้โชคดีทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ